Naujienos iš Sangrūdos gimnazijosNaujienos iš Sangrūdos ambulatorijos


Išduodami elektroniniai mirties liudijimai - - Administracija 2018.01.25 : 09:18

elektroniniai_mirties_liudijimai.jpgNaujienos iš laikinosios vaikų globos namų


Globos koordinatorius - - Administracija 2018.04.06 : 12:40

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMAI SKELBIA ATRANKĄ 

 SOCIALINIO DARBUOTOJO (GLOBOS KOORDINATORIAUS) PAREIGOMS UŽIMTI 

Atranką organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai yra biudžetinė įstaiga, kodas 193359710, įsikūrusi Alyvų g. 1, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., LT-69265
Socialinio darbuotojo veikla:

·    Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai.

·      Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

·    Globos koordinatorius, koordinuoja pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams.

·   Globos koordinatorius, koordinuoja pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.

Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai:

Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) yra įgijęs socialinio darbo aukštąjį universitetinį  išsilavinimą , turintis kvalifikacinę kategoriją ir darbo patirtį dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais arba su socialinės rizikos šeimomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

 Pateikiami dokumentai;

- gyvenimo aprašymas (CV).

 Dokumentas pateikiamas el. paštu sangruda.globosnamai@gmail.com iki 2018 m.balandžio12 d.12 val.

Informacija apie skelbiamą atranką Tel. Nr. pasiteiravimui 8 612 88 051.

 

Direktorius                                                                                 Vytautas Dubinskas